Недооцінка ролі патентних і рекламних служб у виробленні та реалізації стратегії інноваторського розвитку погано позначається на конкурентоспроможності і розширення ринків продуктів і послуг, призводить до втрат грошових коштів у торгівлі технологіями. У країні ліцензійні договори укладаються в головному меж внутрішніми суб’єктами і тільки маленька їх дещиця припадає на країни СНД. Продаж ліцензій фірмам промислово просунутих країн або малозначна (найменш 1% укладених договорів), або зовсім відсутній. З цього випливає, що патентообладатели або не можуть продавати результати розумової діяльності або в їх винаходи не дотримані головні принципи стандартизації, продукти не відповідають вимогам майбутніх покупців.

Для вдалої реалізації ліцензій потрібні, як мінімум, техно (технологічна) і фінансова оцінка результатів НДДКР і зроблених винаходів на предмет того, чи дотримані в їх виготовленні принципи стандартизації, наявність зроблених зразків для демонстрації характеристик, організація маркетингових та PR-компаній, пошук та налагодження контактів з можливими покупцями, досвід проведення технічних і комерційних переговорів. Виконання всього комплексу робіт по продажу ліцензій нереально без допомоги проф професіоналів: патентознавців, рекламників, юристів, консультантів з управління розумовою власністю і інших професіоналів, які знають принципи стандартизації і маркетингу.

Залежно від ділової стратегії організації (стратегія лідерства, стратегія вдосконалення, стратегія жвавого освоєння нових ринків, стратегія розробки нових продуктів, стратегія диверсифікації і т.п.) потрібно мати адекватну модель управління її реалізацією, яка суворо враховувала склалися на ринку цілі та принципи стандартизації продукції .

Узагальнено, така модель управління розробкою нового продукту включає кілька стадій, але визначальною стадією в цій моделі є розробка концепції нового продукту, яка включає її плановані властивості і цілі концепції, підготовчі оцінки потрібних ресурсів, аналіз перешкод для виходу на ринок, оцінку ймовірних доходів. Концепція повинна базуватися на достовірності інформації, здатності забезпечення переваг, ступеня задоволення потреби ринку, передбачувану вартість реалізації, характеристиці можливих ринків.

Опрацювання варіантів концепції, перевірка і вибір більш застосовною (виходячи з переконань того події, щоб не були порушені принципи стандартизації і задоволені потреби майбутніх покупців) просить найглибших патентно-інформаційних та рекламних дослідних робіт, техніко-економічної оцінки результатів дослідних робіт, обгрунтованості думках і зроблених винаходів. Виходячи з цього, приймається рішення про розробку нового продукту.

На стадіях розробки та експериментальної перевірки вирішуються питання ідентифікації володаря результатів дослідних робіт і розробок, також рассредотачіванія прав на їх меж замовником, інвестором, виконавцями і творцями винаходів та промислових зразків. Відразу проводиться дослідження патентоспроможності технічних рішень і здійснюється патентування зроблених об’єктів промислової власності. При рассредотачіваніі прав на об’єкти розумової приналежності, зазвичай, враховують вдачу договірних обов’язків, внесок кожного учасника у створення, правову охорону і освоєння виробництва нового продукту, передбачуване роль в комерційному використанні. На цих стадіях проводяться аналіз ситуації на ринку, оцінка технічного рівня і технологічності нового продукту, уточнюються плани подальших стадій. Напоготові і доопрацювання досвідченого еталона супроводжується перевіркою патентної чистоти нового продукту, оцінці того, як у ньому дотримані норми і принципи стандартизації, оцінці ймовірних витрат на його створення і реалізацію, коригуванням рекламної стратегії.

Закінчується стадія створенням дослідної партії нового продукту, ринковими випробуваннями, реєстрацією товарного знака. Ринкові тести дозволяють знайти відповідність характеристик продукту закладеним при розробці концепції, також умовам безпеки і екологічним вимогам. Кінцева мета цієї стадії — визначення ймовірного попиту, обсягу продажів, цінової політики.

За результатами ринкових випробувань приймається рішення про організацію серійного виробництва, визначаються постачальники матеріалів і комплектуючих виробів, проводиться сертифікація нового продукту, уточнюються плани продажів, визначаються певні товарні ринки, створюється система сервісного обслуговування.

На стадії комерційної реалізації здійснюється також опрацювання здібностей реалізації супутніх ліцензій на зроблені при виконанні інноваторського проекту сучасні технології.

Неодмінно, моделі управління інноваторського діяльністю та розумовою власністю мати відмінності залежно від виду організації (науково-дослідні, проектно-конструкторські, промислові підприємства, малі інноваційні компанії і т. п.), обраної стратегії, розумового потенціалу, організаційної структури, інвестиційні капіталу та інших причин. Не рахуючи того, потрібна розвинута інфраструктура підтримки інноваторського розвитку (належні організації, фонди, установи), створення підходящих критерій (закони та нормативні акти, система оподаткування) стимулювання підприємницької діяльності.