Видатний вчений-економіст 20-го століття Микола Дмитрович Кондратьєв відомий тим, що їм розроблена теорія величезних циклів, популярна також під заголовком довгих хвиль. У базу даної теорії ученим належить результати проведеного статистичного дослідження циклів, тривалістю від Сорок вісім до П’ятдесят п’ять років. Також їм було показано зв’язок коливань різною тривалістю та причини, що діють на ці процеси.

Величезні цикли Кондратьєва дозволяють побачити загальні закономірності економічного розвитку як окремої країни, так і загальносвітового процесу в цілому. Переходи між фазами величезного циклу в головному пов’язані зі структурними економічними перетвореннями і науково-технічними переворотами.

Економічні цикли Кондратьєва були встановлені емпіричним методом. Вчений проаналізував динаміку конфігурацій якихось макроекономічних характеристик в наступних країнах: Великобританія, Німеччина, Франція і США. При розгляді брався період — кінець 18-го століття і до початку 20-го століття. У базу розгляду були покладені такі характеристики, як вартість у вигляді індексу товарних цін, відсотка на капітал, зарплата працівникам індустрії та сільського господарства, зовнішня торгівля, результати виробництва деяких видів продукції (чавуну, свинцю, вугілля та сталі) і ще якісь інші. Після отримання результатів дослідження Кондратьєвим було знайдено повторюване коливання позначених характеристик протягом 48-55 років. Цикли Кондратьєва фактично збігаються за часом, але, за деякими же спостерігаються розбіжності до п’яти років. При проведенні аналогічного аналізу в області вживання вченому подібні цикли знайти не вдалося.

Незважаючи на досить великий проміжок часу аналізованих характеристик (близько Сто сорок років), це склало всього дві з половиною хвилі величезного циклу. Та й цього періоду було досить Кондратьєву, щоб сконструювати свою теорію.

Величезні цикли Кондратьєва володіють універсальним характером і можуть бути застосовані не тільки лише в просунутих країнах. Вони можуть бути застосовані для проведення аналізу як виробничої, так і іншої сфери цивілізації людини (наприклад, освіта і культура). Також за допомогою їх можна усвідомити, що «повторення» певних кроків вже нереально на кілька десятиліть.

Цикли Кондратьєва мають ряд відповідних особливостей:

— до кожного нового циклу відбуваються певні конфігурації в економічному житті будь-якого суспільства (прориви в розробках, конфігурації під зовнішньої торгівлі та структурі обороту грошей);

— Протягом одного довгого циклу можна стежити кілька більш маленьких, завдяки яким на висхідному кроці економічні спади мають короткостроковий характер, а підйоми досить насичені. На низхідному кроці — все відбувається з точністю до навпаки;

— при висхідних хвиль Кондратьєвим відзначаються великі військові дії.

— при низхідній хвилі — найглибша депресія в такий галузі, як сільське господарство.

Цикли Кондратьєва мають коректність тимчасових проміжків випадком. Наприклад, виникнення нових технологій не відбувається безладно, а згідно зростаючими потребами поточної кон’юнктури. Ось тому величезні цикли, терміни їх початку і кінця не носять випадковий характер, а мають певні закономірності, які властиві дієвої світовій економіці.

Також в даній теорії вчений зумів показати зв’язок процесів використання основного капіталу (відшкодування і знос), повторюваного вдачі інвестицій з динамікою цін. Конфігурації в механізмі формування цін можуть інтенсивно впливати на належні конфігурації в головних параметрах державної економіки.