Дослідження і прогноз руху грошей — предмет уваги не тільки лише професіоналів фінансистів. Глобальна практика приділяє особливе значення цьому питанню через виникаючих проблем з готівкою. Неупереджена нерівномірність надходжень і виплат може стати передумовою таких заморочок. Передумовою може бути і підсумок несподіваних подій. Незалежно від того, з якої причини відсутні готівкові кошти, підприємство може зіткнутися з дуже суворими наслідками.

Період обороту грошей

Розрахунки тривалості періодів відозви засобів закладені в аналіз руху грошей. Свідченням суворих грошових труднощів є відсутність навіть малозначне припасу коштів валютних. Про реальні збитки підприємства свідчить зайву кількість грошей, пов’язаних із знеціненням засобів та інфляцією, або втраченою можливістю прибуткового розміщення коштів і, як наслідок, отримання додаткових доходів. Високоякісний аналіз руху грошей — необхідність тримати під контролем ситуацію, можливість планувати фінансово-господарську діяльність на перспективу.

Періодом обороту грошей іменується час, дія якого починається з моменту валютного надходження на розрахунковий рахунок і до часу вибуття коштів.

Аналіз грошей підприємства містить у собі реальний рух коштів на підприємстві, оцінку синхронності надходження і витрачання грошей, ув’язку величини придбаного результату зі станом грошей.

Зв’язується аналіз руху валютних потоків із змінами в розмірах і складі власного капіталу, так і позик підприємства спільно з банківськими кредитами.

Емісія коштів

Свій капітал може зазнавати конфігурації через валютного зростання статутного капіталу, набутого емісійним доходом при випуску в відозву засобів, який привів до загального підвищення у відозві валютної маси. Російська практика розглядає формування фінансового результату в поточній діяльності.

Аналіз руху грошей грунтується на двох способах: прямому і непрямому.

Прямий спосіб аналізу

При прямому способі аналізу здійснюється порівняння абсолютних сум надходження і витрачання коштів за видами діяльності: на поточну, інвестиційну та фінансову діяльність. Даний спосіб має свої переваги, виражені в здатності оцінювати загальну суму приходу й витрати валютних ресурсів підприємства, визначати статті, формують більший приплив або відплив коштів у сфері видів діяльності. Прогнозування валютних потоків спирається на інформацію, яка отримана при використанні даного способу.

Значущим недоліком способу буде те, що зв’язок грошового результату зі змінами грошей, наявних на рахунках підприємства, не може бути встановлена.

Непрямий спосіб аналізу

Аналіз руху грошей, грунтуючись на непрямому способі, дозволяє, використовуючи дані звітів про прибутки і збитки, бухгалтерської інфи і балансу, які формуються в журналах бухгалтерського обліку, встановити причину появи відмінності в показниках і причину впливу на чистий валютний потік.

Непрямий спосіб заснований на деталізованої коректуванню чистого доходу або чистого збитку з урахуванням всіх операцій, всіх нарахувань або відстрочок по минулих періодах або майбутніх надходжень коштів, також платежів. Прибуток у цій діяльності є початковий елемент.

Користуючись непрямим способом аналізу руху грошей, можна роз’яснити передумови розбіжності між розмірами прибутків та конфігурацією у валютних коштах за звітний період. Перегрупування відомостей бухгалтерського балансу, додатки до балансу форми 5, коректування звіту про прибуток і збитки для перерахунку грошових потоків у валютні.